1. Organizatorem konkurs jest Burgerownia Muuu! – Legionów Polskich 109c , 41-300 Dąbrowa Górnicza
 2. Brak ograniczeń wiekowych – w konkursie udział może wziąć każdy użytkowni Facebook-a
 3. Promocja nie jest w żaden sposób związana, ani sponsorowana ani przeprowadzana prze serwis Facebook
 4. Nagrody nie można wymienić na inne ani na ekwiwalent pieniężny. Facebook nie ponosi również odpowiedialności za przebieg konkursu.
 5. Konkurs nie podlega ustawie z dn. 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych ( Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341)
 6. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptacje niniejszego regulaminu
 7. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 9. Uczestnik oświadcza, że:
 10. a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 11. b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 12. c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 13. d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 14. e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 15. f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 16. Konkurs trwa od dn. 25.03.2019r do dn. 29.03.2019r
 17. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 29.03.2019r o godz. 23:00
 18. Do wygrania 2 BONY
 19. Każda wygrana osoba otrzymuje dwuosobowy jednorazowy bon o łącznej wartości 60 zł
 20. Każdy z bonów przysługuje do zamówienia 2 burgerów w zestawie ( Burger + Frytki + Napój tymbark ) o wartości 30 zł każdy.
 21. Zadaniem uczestnika konkursu jest : 1) Polubienie oraz udostępnienie postu konkursowego 2) Polubienie fanpage Burgerownia Muuu! na portalu Facebook
 22. Wynik konkursu zostanie opublikowany na Fanpage Burgerownia Muuu!
 23. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego